Bli medlem

Bli medlem


Som medlem i Nærmiljølista støtter du opp under vårt arbeid, og du får mulighet til både å delta aktivt med og motta informasjon om våre saker.Medlemsrettigheter

• Stemmerett ved vårt årsmøte

• Mulighet til å delta på gruppemøter

• Informasjon forbeholdt medlemmer

Jeg ønsker å melde meg inn!

 
 
 
 
 
 
Medlemskap 1 år: kr 300,-
Medlemskap 1 år student (under 25 år): kr 100,-
Støttemedlem 1 år: kr 200,-