Om oss

Vi er NærmiljølistaJoda, litt "typisk protest-liste" da vi startet. Underrepresentasjon og tidvis neglisjering av Ottestads behov i Stange kommunestyre var en viktig drivkraft i oppstartsprosessen.


Det har skjedd mye siden oppstarten og vi ser av vårt engasjement for nærmiljøene ikke stopper ved Ottestad, men også for hele kommunen. Våre hovedsatsningsområder er Stange, Tangen, Romedal og Ottestad, men vi ønsker at hele Stange kommune skal være et godt sted å bo og arbeide i.


Nærmiljølista har et sterkt søkelys på nærmiljøene. Vi ser at utviklingen i kommunen i stor grad skjer med lokal påvirkning og engasjement. At vi har utspring fra frivilligheten, velforeninger, FAU, idrettslag osv., bekrefter den lokale tilhørigheten.

Paal_Ravnaas_Ordfører
Bente_Ottinsen-Åsen_Ny_skole
Hogne_Midgard_Min_stemme
Lars_Marius_Arnesen_For_nærmiljøet
Ane_Guro_Skaare-Rekdal_Jordvern
Lene_F_Arnesen